Wykładowcy

dr hab. Leszek Balcerowicz

dr hab. Leszek Balcerowicz

Polska Akademia Nauk w Krakowie

Pracuję  w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Zajmuję się ekologią populacji zwierząt w stanie zagrożenia.  Wyniki swoich badań  praktycznie wykorzystuję w ochronie motyli – od 1994 uczestniczę w programie odtwarzania ginącej populacji niepylaka apollo na terenie Pienin.
Zajmuję się także relacjami pomiędzy turystyką a ochroną przyrody, w czym pomaga mi współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Od lat staram się też popularyzować wiedzę ekologiczną – między innymi przez udział w audycjach radiowych czy przygotowywanie scenariuszy przedstawień ekologiczncych.

dr Antoni Amirowicz

dr Antoni Amirowicz

Polska Akademia Nauk w Krakowie
Jestem biologiem. Wybrałem ten zawód, bo „od zawsze” moją pasją była przyroda, a zwłaszcza to wszystko, co żyje w wodzie. Podziwiałem ten tajemniczy świat i chciałem poznać bliżej jego mieszkańców. Kiedy nad rzeką przyglądam się życiu ryb, widzę jak dobrze potrafią radzić sobie tam, gdzie ja mogę być tylko gościem, i to przez niedługą chwilę. Wiem już, że ryby żyją nie tylko w rzekach, a w rzekach żyją nie tylko ryby. Wiem też, że wiele istot nie potrafi żyć w rzece, tak jak nie potrafię tego ja. Teraz prowadzę naukowe badania ryb w potokach, rzekach i zbiornikach zaporowych w Karpatach. Robię to po to, żebyśmy potrafili coraz lepiej rozumieć i ryby, i ich niezwykłe środowisko. To jest ważne, żeby nie popsuć świata, którego bardzo potrzebujemy również i my, ludzie. Jak to się dzieje, że wokoło nas jest tyle tak bardzo różnych pomysłów na życie? Spróbuję o tym opowiedzieć.

dr Paweł Adamski

dr Paweł Adamski

Polska Akademia Nauk w Krakowie

Pracuję  w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Zajmuję się ekologią populacji zwierząt w stanie zagrożenia.  Wyniki swoich badań  praktycznie wykorzystuję w ochronie motyli – od 1994 uczestniczę w programie odtwarzania ginącej populacji niepylaka apollo na terenie Pienin.
Zajmuję się także relacjami pomiędzy turystyką a ochroną przyrody, w czym pomaga mi współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Od lat staram się też popularyzować wiedzę ekologiczną – między innymi przez udział w audycjach radiowych czy przygotowywanie scenariuszy przedstawień ekologiczncych.