dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN

 

 

Dr hab. Robert Gwiazda jest profesorem w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Zajmuje się głównie ekologią ptaków wodnych. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych i rozdziałów w książkach. Brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych. Przedstawiał wyniki badań na wielu konferencjach m.in. w Kanadzie, Chinach i Wielkiej Brytanii. Pełnił funkcję z-cy dyrektora Zakładu Biologii Wód PAN i Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Jest przewodniczącym Rady Naukowej PAN Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej i członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Jest sekretarzem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Przez wiele lat był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wypromował 1 doktora, 3 magistrów, 16 licencjatów.