IX Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

Przedstawiliśmy Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w Sali Senatu RP 😮
Nasi przedstawiciele i wolontariusze fundacji Zuzanna Kania oraz Kamil Zawadziński prezentowali działalność Fundacji na IX Kongresie Uniwersytetów Dziecięcych, który odbył się 20 czerwca, w Warszawie. Kongres zgromadził organizatorów uniwersytetów dziecięcych realizowanych na terenie całego kraju i poruszał tematykę wyzwań oraz sukcesów tego typu projektów. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Zuzia i Kamil są związani z Fundacją już od 12 lat – doskonale więc zaprezentowali nasze sukcesy i osiągnięcia, a wystąpienie Zuzi spotkało się z dużym zainteresowaniem gości Kongresu ❤