Dane Rejestracyjne Fundacji

Siedziba Fundacji: ul. św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia.

Nr KRS: 0000308161. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczych.
NIP: 628-21-905-74.
REGON: 120716949.

 

Wesprzyj naszą działalność!
Rachunek bankowy: Santander Bank 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001