Największe katastrofy naturalne w dziejach Ziemi

Na wykładzie z geologii, który odbył się 21 października 2017 r., dr Agata Jurkowska z AGH w Krakowie opowiadała studentom MUdD o największych naturalnych katastrofach w dziejach Ziemi. O upadkach meteorytów, trzęsieniach Ziemi, falach tsunami, wybuchach wulkanów i o innych kataklizmach. Ponieważ nasza planeta to jeden wielki system, gdzie wszystko jest połączone i od siebie zależne to można się zastanawiać, czy ruch skrzydeł motyla na jednej półkuli może wywołać tsunami na drugiej. Ziemia od początku swego powstania kształtowana była przez wydarzenia katastroficzne, które powodowały zmiany klimatyczne, wielkie wymierania oraz zmiany w ukształtowaniu terenu. Przyczyny większości zjawisk są jeszcze słabo poznane, a o ich przewidywalności nie można mówić wcale. Przemiany te zachodziły bardzo szybko lub trwały wiele, wiele lat powoli i stopniowo zmieniając oblicze Ziemi. Studenci byli bardzo zainteresowani zarówno przyczynami katastrof jak i początkami istnienia naszej planety.