dr Szymon Drobniak2008-2012 - studia doktoranckie, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński (doktor nauk biologicznych)

2004-2009 - Biotechnologia (Uniwersytet Jagielloński)

2003-2008 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze (Uniwersytet Jagielloński, magister)

 

Zainteresowania badawcze

Interesuję się szeroko rozumianą ewolucją biologiczną, szczególnie z punktu widzenia odporności na patogeny oraz ekologii rozrodu. Pytania, na jakie szukam odpowiedzi koncentrują się wokół zróżnicowania samców i samic pod względem strategii i kompromisów ewolucyjnych kształtujących funkcjonowanie organizmu w środowisku. W szczególności interesują mnie problemy takie jak: