dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP

 

 

Od 7 lat jestem związana z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, najpierw jako adiunkt, a od 2018 roku jako profesor nadzwyczajny. Jednocześnie kontynuuję współpracę z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym obroniłam doktorat z biologii (2010 rok) i zrobiłam habilitację z ekologii (2018). 

Moje zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak ekotoksykologia, ekologia krajobrazu, toksyczność pestycydów i metali dla bezkręgowców, koszty życia w skażonym środowisku, wpływ naturalnych i chemicznych czynników na cechy historii życiowej bezkręgowców, aktywność enzymów oraz ekspresję genów. W ostatnim czasie dużo czasu poświęcam badaniom dotyczącym wpływu pestycydów na stawonogi w krajobrazie rolniczym. Wśród moich zainteresowań jest także ekologia tropikalna. W wolnych chwilach podróżuję po świecie. 

 http://www.iop.krakow.pl/pracownicy,108,agnieszka_bednarska.html