dr inż. Łukasz Radosiński

Politechnika Wrocławska

 

Zainteresowania naukowe

Łukasz Radosiński specjalizuje się w fizyce ciała stałego, w szczególności w superszybkich transformacjach strukturalno-elektronowych w graficie. Głównie koncentruje się nad nową metodą otrzymywania diamentu z grafitu poprzez fotoindukcję laserami femtosekundowymi. Jest współtwórcą teoretycznych podstaw mechanizmu powstawania nowej fazy w graficie tzw. diafitu. Ponadto bada procesu adsorpcyjne oraz desorpcyjne na nanostrukturach wzmacniane przy pomocy światła. Zainteresowania naukowe Łukasza Radosińskiego  skupiają się również na ogólnej teorii względności tzn. bada przesyłanie sygnałów w pobliżu supermasywnych obiektów. Wszystkie badania prowadzi przy pomocy superkomputerów i programowania równoległego. Odbył staże w High Energy Accelerator Research Organization KEK w Tsukuba oraz National Laboratory for Fusion Science w Toki.

Działalnosć dydaktyczna

Łukasz Radosiński prowadzi kurs dla studentów pierwszego roku Fizyka I oraz ćwiczenia laboratoryjne reaktory chemiczne. Na kursie studenci mają okazję poznać podstawy fizyki w zastosowaniu do rozwiązywania problemów w nauce oraz współczesnej technicce. Ponadto prowadzi wykłady popularno naukowe podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz na Uniwersytecie Dzieci z dziedziny eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz programu szkolenia kosmonautów. Jest wyróżniony tytułem wykładowcy roku 2012 Uniwersytetu Dzieci. Ponadto jest autorem skryptu „Introduction to Relativity and Cosmology“.

Zainteresowania pozanaukowe

Prywatnie Łukasz Radosiński interesuje się sportem, podróżami oraz pilotażem. Jest członkiem National Geographic Society, współorganizatorem wypraw do min. Tybetu, Nepalu, Syberii oraz pustyni Gobi. Interesuje się lotnictwem, jest pilotem szybowcowym oraz uczestnikiem podstawowego kursu astronautycznego w Cosmonaut Training Centre, Star City (ukończonego w 2001 roku jako space flight participant candidate). Posiada również licencję nurkową oraz patent żeglarza jachtowego.