Rada Naukowa

Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci

 

 

prof. dr hab Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN w w Instytucie Ochronu Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Maria Niklińska, dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie