Honorowy tytuł licencjata MUdD

opis projektu

Każdy student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w swoim trzecim roku studiów może ubiegać się o nadanie mu honorowego tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Podstawą do przyznania tego tytułu jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy dyplomowej. Zgłoszenia od studentów - zainteresowanych otrzymaniem tego tytułu przyjmujemy zwykle w II semestrze roku akademickiego, w lutym i marcu. Zgodnie z regulaminem (klik) temat prac licencjackich może obejmować zakres tematyczny poruszany na jednym z wykładów, które odbyły się na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Może to także być własny projekt naukowy lub też opis własnych zainteresowań naukowych. Każdy student, który w terminie złoży swoją pracę dyplomową otrzymuje – podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego - dyplom oraz pamiątkową statuetkę. 
 
Wszystkie złożone prace podlegają ocenie przez Zespół Oceniający, wyznaczony wspólnie przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz Zarząd Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Celem tej oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostają upublicznione poprzez ich prezentację podczas corocznie organizowanej otwartej imprezy popularnonaukowej pt. „Odczyty Młodych Naukowców”. Podczas tego spotkania wykładowcami są dzieci -  autorzy wyróżnionych prac - którzy przed dorosłą publicznością prezentują swoje prace dyplomowe. 

Do tej pory do projektu przystąpiło 89 studentów i Fundacja nadała 97 honorowych tytułów Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.  Do oceny Zespołu Oceniającego  w większości zostały złożone prace w formie multimedialnej lub pisemnej. Wpłynęło także kilka prac plastycznych oraz dokumentów filmowych. Do niektórych prac dołączone zostały własnoręcznie wykonane załączniki: drewniana budka lęgowa trzmieli oraz ponad metrowy model ludzkiego chromosomu. Najmłodszy student, który przystąpił do projektu - w dniu otrzymania Dyplomu Licencjata - chodził do 2 klasy szkoły podstawowej. Najstarszy był uczniem I klasy gimnazjum.
 
Zachęcamy wszystkich uprawnionych studentów do przystąpienia do tego projektu.

 

Studenci wyróżnieni w roku akademickim 2010/2011 po publicznym odczycie swoich prac w Bibliotece Miejskiej w Trzebini. Od lewej (studenci): Kacper Tybor, Mateusz Gaj, Wojciech Różowski, Maciej Bigaj, Anna Wiśniewska.