Kontakt


 MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

(budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie)

 

FUNDACJA  MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia

uniwersytetdladzieci@gmail.com

tel. 662278950

Prezes Zarządu Fundacji MUdD: Jolanta Różowska  jolanta.rozowska@gmail.com,

rachunek bankowy nr: 

89 1910 1048 2105 0081 0423 0001 Santander Bank o/Chrzanów

numer KRS:  0000308161

rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy