Dane adresowe Fundacji MUdD

 

FUNDACJA  MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

ul. św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia

uniwersytetdladzieci@gmail.com

tel. 662278950

Prezes Zarządu Fundacji MUdD: Jolanta Różowska  jolanta.rozowska@gmail.com,

rachunek bankowy nr: 

89 1910 1048 2105 0081 0423 0001 DB PBC S.A. O/Trzebinia ul. Kościuszki 39,32-540 Trzebinia

numer KRS:  0000308161

rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy