Roboty są wśród nas

Wykład z robotyki

 

Roboty zawsze były na szczycie listy zainteresowań naszych studentów. W sobotę 23 kwietnia 2016 r. studenci wysłuchali wspaniałego wykładu dr inż. Andrzeja Chmielniaka z Politechniki Warszawskiej pt. „Roboty są wśród nas”. Wykład rozpoczął się od omówienia robotów dużych i silnych, czyli robotów przemysłowych. Następnie zaprezentowane zostały roboty usługowe: odkurzające, myjące i koszące, a także te roboty, które potrafią same poruszać się po drogach i takie, które mogą wspomagać działania służb specjalnych: ratowników, policjantów lub żołnierzy. Wykładowca wyjaśnił w jaki sposób roboty są wykorzystywane w medycynie: wspomagając osobę starszą lub niepełnosprawną, czy też wspierając w pracy lub nawet wyręczając chirurgów. Wyjaśnił jak działają roboty przeznaczone do wykonywania przeglądów i drobnych napraw rurociągów, kanałów wentylacyjnych i innych trudno dostępnych miejsc. Na koniec dr inż. Andrzej Chmielniak pokazał też roboty-zabawki, którymi dzieci tak bardzo lubią się bawić. Ponieważ nasz wykładowca przywiózł ze sobą kolekcję robotów wykonanych przez studentów Politechniki Warszawskiej, więc po wykładzie miała miejsce obszerna część dyskusyjno – warsztatowa.

 


 

W okresie 1 marca do 29 maja 2016 r. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci realizuje zadanie publiczne "Naukowcy - dzieciom". Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Trzebinia.