Gdynia Explory Week 2018

 

Kilka październikowych dni spędziliśmy na drugim końcu Polski, na Gdynia E(x)plory Week. Od 24 do 27 paździenika 2018 r. trzech naszych studentów: Jakub, Juan i Kamil obbserwowali Krajowy Finał Konkursu Naukowego Explory i zapoznali się z 35 projektami młodych naukowców w wieku 13-20 lat. Wyjazd był nagrodą otrzymaną od Fundacja Zaawansowanych Technologii za prace dyplomowe i wystąpienia na Odczytach Młodych Naukowców. Będąc w Gdyni nasi studenci wzięli też udział w Festiwalu Naukowym E(x)plory, czyli w warsztatach, pokazach i wykładach naukowych. Było to dla nich bardzo ciekawe i inspirujące doświadczenie, gdyż program wydarzenia był niezwykle bogaty. Mamy nadzieję, że kiedyś nasi studenci zgłoszą swoje projekty do prestiżowego konkursu naukowego dla młodzieży Explory :)