SciChallenge 

Finał Europejskiego Konkursu Naukowego dla dzieci w Wiedniu


W dniach 20-23 lipca 2017 r. w Wiedniu odbył się finał konkursu SciChallenge. Brało wnim udział kilknaście tysięcy dzieci z całej Europy w tym nasi studenci, którzy zaprezentowali wspaniałe prace. Jednym z członków Jury konkursowego była Prezes Fundacji Jolanta Różowska. Jury wybrało trzy zwycięskie prace, a trzy zespoły lauretów otrzymały cenne nagrody: 3, 2 oraz 1 tys. EUR. Zwycięskie prace dotyczyły nowatorskiej metody wykrywania raka, lotów samolotów oraz struktury miast przyszłości.