SciChallenge 2017

europejski konkurs naukowy dla dzieci i młodzieży

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w europejskim konkursie naukowym dla dzieci i młodzieży Sci-Challenge 2017. Aby wygrać jedną z trzech nagród głównych, wyjazd do Wiednia oraz wiele innych nagród dodatkowych należy opracować temat z dziedziny STEM  (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki. S-Science, T - Technology, E - Engineering, M - Mathematics) przesłać go w formie plakatu, prezentacji lub filmu na platformę konkursową, w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje na temat zasad zgłaszania projektów i ich oceny, nagród oraz proponowanych tematów znajdują się na stronie Sci-Challenge. Może macie jakiś nowy pomysł i chcecie go przedstawić na forum europejskim? Może, planując swoją tegoroczną pracę dyplomową chcielibyście przygotować ją tak, aby jednocześnie wysłać ją do Sci-Challenge? A może w Waszym komputerze jest już Wasz gotowy projekt spełniający warunki tego konkursu? Zapraszamy w imieniu organizatora i partnera Fundacji - KinderBuro z Wiednia

 

Zasady udziału w konkursie 

 

 

Wskazówki, informacje, odpowiedzi na pytania

1. Kto Może wziąć udział w SciChallenge?

Konkurs SciChallenge jest adresowany do młodych ludzi, którzy interesują się NAUKAMI PRZYRODNICZYMI, TECHNOLOGIĄ, INŻYNIERIĄ lub MATEMATYKĄ. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli masz od 10 do 14 lat ( Grupa wiekowa 1) LUB od 15 do 20 lat (Grupa wiekowa 2). Możesz wystartować sam(a) lub w grupie kolegów/koleżanek, dodatkowo z jedną lub dwiema osobami. Grupa nie może liczyć więcej niż trzy osoby.

Ograniczenia dla grup wiekowych: Jeśli masz mniej niż 14 lat, zgłaszając się do konkursu, musisz poinformować rodziców lub opiekunów prawnych o uczestnictwie w nim i uzyskać na to ich zgodę. Jeśli jesteś w drugiej grupie wiekowej i zostałeś już przyjęty na studia, nie możesz wziąć udziału w SciChallenge.

 

2. Wskazówki krok po kroku

Krok 1: Puść wodze wyobraźni!
Krok 2: Wybierz temat spośród 50 dostępnych tematów lub temat otwarty STEM ((S-Science: nauki przyrodnicze, T - Technology: technologia, E - Engineering: inżynieria, M - Mathematics: matematyka)
Krok 3: Pamiętaj, że wybrany przez Ciebie temat projektu musi mieścić się w ramach jednej z czterech dyscyplin naukowych: nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii lub matematyki
Krok 4: Porozmawiaj z rodzicami lub nauczycielem o swoim udziale w konkursie lem
Krok 5: Przygotuj PLAKAT, FILM lub PREZENTACJĘ
Krok 6: W terminie do 30 kwietnia 2017 r. prześlij swoją pracę na Slideshare lub Youtube, wpisując w tytule i opisie #scichallenge2017
Krok 7: Zarejestruj się w konkursie na stronie www.scichallenge.eu i zgłoś swoją pracę
Krok 8: Pokaż swoją pracę znajomym i zachęć ich, żeby też wzięli udział w SciChallenge
Krok 9: Zdobądź jak najwięcej polubień, wyświetleń i komentarzy
Krok 10: Przy odrobinie szczęścia znajdziesz się w gronie 12 zwycięzców z całej Europy, którzy wygrają wycieczkę do Wiednia i dodatkowe nagrody
Krok 11: Weź udział w wielkiej uroczystości wręczenia nagród i pokaż swoją pracę przed międzynarodową publicznością!

 

3.  Jakie mogą być tematy prac?

Prace muszą bezpośrednio dotyczyć jednej z dziedzin STEM:

Temat można wybrać spośród 50 arkuszy tematycznych dostępnych na platformie SciChallenge. W tych jednostronicowych materiałach znajdują się podstawowe informacje dotyczące poszczególnych tematów oraz opis tego, jaki ważny dla wspólczesnego świata problem, reprezentuje dany temat. Materiały te stanowią dobry punkt wyjścia do przygotowania swojej pracy.

Połowa arkuszy przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10 do 14 roku życia i są one dostępne w 10 językach. Druga połowa skierowana jest do młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia i jest dostępna jedynie po angielsku.

Zaczynając od arkuszy tematycznych, uczestnicy mogą zagłębić się w wybrany przez siebie temat i w oparciu o niego przygotować pracę.

Uczestnicy mogą też wybrać temat otwarty, praca musi jednak jasno nawiązywać do jednej z dziedzin STEM (S-Science: nauki przyrodnicze, T - Technology: technologia, E - Engineering: nauki inżynieryjne, M - Mathematics: matematyka).

 

4. Dowiedz się więcej o formatach prac

Chcę przygotować PLAKAT, co muszę wziąć pod uwagę?
Plakaty muszą mieć format A0 (841 mm x 1189 mm). Prześlij swój plakat na SLIDESHARE, oznaczając go #scichallenge2017, zarejestruj się w konkursie i prześlij link do plakatu. Udostępnij swój plakat znajomym! Liczba polubień i wyświetleń będzie miała wpływ na ocenę Twojej pracy!

Chcę przygotować PREZENTACJĘ, co muszę wziąć pod uwagę?
Prezentacja nie może mieć więcej niż 20 slajdów. Oznacz ją #scichallenge2017 i prześlij na SLIDESHARE. Następnie zarejestruj się w konkursie i podaj link do prezentacji. Udostępnij swoją prezentację znajomym! Liczba polubień i wyświetleń także będzie miała wpływ na ocenę Twojej pracy!

Chcę przygotować FILM, co muszę wziąć pod uwagę?
Film nie może być dłuższy niż 3 minuty. Oznacz go #scichallenge2017 i prześlij na YOUTUBE. Następnie zarejestruj się w konkursie i podaj link do filmu. Udostępnij swój film znajomym! Liczba polubień i wyświetleń także będzie miała wpływ na ocenę Twojej pracy!

 

5. W jakim języku należy przygotować pracę?

Pracę można przygotować w języku polskim, także w angielskim, niemieckim i kilku innych.

 

6. Jak zgłosić pracę do konkursu?

Prace konkursowe należy zgłaszać do 30 kwietnia 2017. Proces składania prac jest dwuetapowy:

(A) Przesłanie pracy za pośrednictwem serwisu internetowego
W zależności od formatu, pracę – plakat, prezentację lub film – należy przesłać na odpowiedni serwis internetowy. Wszystkie serwisy mają szeroki zasięg. Ponadto, umożliwiają ocenianie nadesłanych treści na podstawie: (1) liczby wyświetleń i (2) pozytywnej oceny wyrażonej przez użytkowników w formie „polubień”.

Uczestnicy przygotowujący plakat muszą go przesłać na Slideshare (wpisując #scichallenge2017 w jego tytule i opisie).
Uczestnicy przygotowujący prezentację muszą ją przesłać na Slideshare (wpisując #scichallenge2017 w jej tytule i opisie).
Uczestnicy przygotowujący film muszą go przesłać na YouTube, wpisując #scichallenge2017 w jego tytule i opisie.


(B) Rejestracja na platformie SciChallenge
Po przesłaniu pracy na jeden w wyżej wymienionych serwisów internetowych uczestnicy muszą zarejestrować się na platformie SciChallenge i podać bezpośredni link do swojej pracy. Muszą też podać podstawowe informacje dotyczące pracy (jej kategoria, arkusz tematyczny etc.), a także dane osobowe (wiek etc.) i kontaktowe (kraj zamieszkania, adres, numer telefonu i e-mail).

Niektóre serwisy internetowe pozwalają na rejestrację użytkowników tylko powyżej określonego wieku, w związku z czym aby młodsi uczestnicy (poniżej 14 roku życia) mogli przesłać pracę będą potrzebowali zgody lub pomocy ze strony rodziców, opiekunów prawnych lub nauczycieli.

 

7. Jak będzie wyglądała ocena prac?

W konkursie SciChallenge na ostateczną ocenę prac uczestników złoży się ocena prac przez internautów i przez tradycyjne jury.

Ocena internautów
Aby zebrać oceny internautów, na platformie SciChallenge będzie znajdował się specjalny moduł oceny, zbierający zgłoszenia konkursowe zarówno z systemu zgłoszeń, jak i z serwisów internetowych, gdzie prace zostały przesłane. Aby otrzymać ocenę internautów, moduł zliczy liczbę wyświetleń i pozytywnych reakcji wyrażonych w formie „polubień”. Formuła: (views) + (likes)*3 = ocena internautów
Aby uczestnicy ze wszystkich krajów Europy mieli równe szanse dojścia do finału i aby zapobiec uzyskaniu nieuczciwej przewagi ze względu na język pracy, moduł oceni 12 najlepszych prac z każdego kraju uczestniczącego w konkursie w kategoriach „grupa wiekowa”, „format” i „status” (indywidualny lub grupowy). Ponieważ projekt zakłada zgłoszenia z państw członkowskich UE & Associated Countries, do drugiego etapu oceny może wejść nie więcej niż 500 prac.

Ocena jury
500 prac wyłonionych w I etapie zostanie następnie poddane ocenie jury SciChallenge. W jego skład wejdzie 15 ekspertów reprezentujących różne dziedziny naukow i różne państwa członkowskie UE. Dzięki temu ocenie zostaną poddane prace we wszystkich 10 językach (angielskim, niemieckim, greckim, słoweńskim, czeskim, węgierskim, szwedzkim, holenderskim, włoskim i polskim).
Jury wybierze 12 najlepszych prac, obejmujących obie grupy wiekowe, zgłoszenia indywidualne i grupowe, a także różne formaty prac.

8. Jakie są główne kryteria oceny?

Każdy członek jury będzie oceniał prace stosując się do specjalnej tabeli punktacji. Prace zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

(A) przedstawienie problemu: uczestnicy przedstawiają lub rozważają problem w sposób jasny i dostosowany do wybranego formatu;
(B) kreatywność wykonania: prace są wykonane w sposób twórczy i pomysłowy;
(C) wartość dodana: prace chrakteryzują się wartością dodaną tzn. ich treść wykracza poza czas trwania konkursu i prace mogą być na przykład wykorzystywane jako materiały pomocnicze w innych kontekstach edukacyjnych i naukowych (formalnych lub nieformalnych);
(D) myślenie przyszłościowe: prace mierzą się z ważnymi wyzwaniami i proponują nowe sposoby podejścia do problemów;
(E) TYLKO DLA GRUPY WIEKOWEJ 15-20 LAT: podejście naukowe: oceniony zostanie indywidualny sposób odniesienia się i wykorzystania istniejącej wiedzy naukowej.

W ramach każdego kryterium członkowie jury przyznają od 0 do 5 punktów, co znaczy, że praca może uzyskać maksymalnie 20 punktów w pierwszej grupie wiekowej i 25 punktów w drugiej.

 

9. Kogo muszę zaangażować?

Pamiętaj, aby powiedzieć rodzicom lub nauczycielowi, że startujesz w konkursie SciChallenge. Jeśli nie ukończyłeś 14 lat, musisz zarejestrować się razem z rodzicem, opiekunem prawnym lub nauczycielem.

 

10. Co mogę wygrać?

12 zwycięzców SciChallenge z całej Europy otrzyma zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Wiedniu w dniach 20-22 lipca 2017 roku. W trakcie uroczystości zwycięzcy zaprezentują  swoje prace i odpowiedzą na pytania jury.
Zwycięzcy SciChallenge otrzymają zwrot kosztów podróży, obejmujące przelot lub dojazd pociągiem i nocleg w odpowiednim obiekcie. Ponadto oferujemy pomoc w pokryciu kosztów podróży dla jednego rodzica lub opiekuna prawnego dla wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia. Maksymalna wysokość kosztów podróży, które pokrywamy, wynosi 1 000 EUR na osobę. Grupie uczestników może towarzyszyć tylko jeden opiekun prawny.

Oprócz wycieczki do Wiednia zwycięzcy otrzymają także dyplomy w uznaniu ich osiągnięć w ogólnoeuropejskim konkursie SciChallenge. Każdy z dwunastu zwycięskich projektów, reprezentowanych na finale w Wiedniu, będzie miał szansę na zdobycie jednej z trzech nagród:

Przewidywane są także nagrody specjalne od sponsorów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: support(at)scichallenge.eu