Międzynarodowy Dzień Wolonatriusza

6 grudnia 2016 r.

6 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza . Z tej okazji złożyliśmy podziękowania naszej Cudnej Ekipie: Ari, Gabi, Gosi, Helenie, Hubertowi, Kamilowi i Wojtkowi. Są wspaniali! 

Wszyscy nasi wolontariusze to osoby bardzo młode – są uczniami szkół gimnazjalnych i liceów. Nierzadko są to nasi byli studenci. Wielu z nich to wybitni uczniowie – zwycięzcy konkursów naukowych, artystycznych, muzycznych. Nasi wolontariusze to młodzi ludzie o świetnym poczuciu humoru i szerokich zainteresowaniach: od teatru przez ZHP i strzelectwo do muzyki. Ich tydzień jest zawsze szczelnie wypełniony, a mimo to znajdują czas, aby w sobotę przed południem pomagać innym.

Ich obowiązki obejmują szereg zdań: od elektronicznej rejestracji studentów i obsługę szatni, poprzez czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas wykładu oraz  podczas wychodzenia z budynku PCKU w Chrzanowie, do prac organizacyjnych przed i po zakończeniu wykładów. Pomagają wykładowcom w pracach przygotowawczych do pokazów. Wykonują prace dokumentujące wydarzenia podczas zajęć, a także obsługują stoiska popularno-naukowe Fundacji podczas pikników rodzinnych i świąt miast, na których prezentują eksponaty naukowe oraz objaśniają zasady funkcjonowania Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

Jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy i bardzo gorąco dziękujemy za ich pracę