dr Aneta Szczygielska, mgr Marcin Łaciak
Uniwersytet Śląski w Katowicach