Rada Naukowa

Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci

 

 

prof. dr hab Małgorzata Grodzińska - Jurczak, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN w w Instytucie Ochronu Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Ryszard Laskowski, profesor zwyczajny w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Maria Niklińska, profesor zwyczajny i dyrektor w Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie