Spis zajęć

które odbyły się w roku akademickim 2019/2020

Tutaj pojawi się informacja nt. wykładu inauguracyjnego, który odbędzie sie w sobotę 5 października 2019 r.