Spis zajęć

które odbyły się w roku akademickim 2018/19

1. Wykład inauguracyjny. Fizyka

dr inż. Michał KrupińskiInstytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Fizyka roweru